Prioriteiten

Elk schooljaar, in september, komen de directies van onze scholengroep samen om na te denken over de prioriteiten binnen onze scholengroep. De tweedaagse voor directies gaat meestal door in het Heuvelland. 


Gedurende minstens een halve dag bespreken we doelgericht de prioriteiten van de scholengroep. De keuze en acties van het vorige schooljaar worden geëvalueerd. De directies brainstormen over mogelijke nieuwe prioriteiten. Vanuit de evaluatie en de bespreking van mogelijke nieuwe prioriteiten komen we tot een nieuw prioriteitenplan.

Voor het schooljaar 2019-20  engageren we ons om te werken rond volgende prioriteiten:

 • Leerlingen
  • Verder professionaliseren van oriëntering van leerlingen en deliberatie.
  • Het gebruik van de schoolagenda evalueren.
  • Inschrijvingen 1A - 1B beter afstemmen op de noden van leerlingen en ouders.
 • Innovatief werken rond ICT
  • We evalueren het project BYOD lopende in het Sint-Aloysiuscollege en VTI Menen. Vanuit de analyse beslissen we of we het project uitbreiden.
  • De opbouw van het ICT-netwerk in de verschillende scholen is volop aan de gang. Onze visie evalueren en dus bijsturen is aan de orde.
 • De samenwerking met het basisonderwijs
  • Waardevolle initiatieven rond samenwerking, netwerking naar aanleiding van de overgang basisonderwijs naar secundair onderwijs blijven ondersteunen.
  • De BaSO-fiche evalueren en bijsturen, gegeven de modernisering SO.
 • Aanbod van studierichtingen in de scholen gegeven modernisering SO
  • Modernisering SO: De invoering modernisering voor het 2e jaar A en B voorbereiden.
  • Modernisering SO: Het aanbod voor de 2de en 3de graad bepalen.
  • Derde graad SPWE voorbereiden voor invoering vanaf 1/9/2021.
 • Personeelsbeleid
  • Invoering van de functiebeschrijving evalueren en indien nodig methodiek bijsturen.
  • Nieuwsbrief maken voor personeel. (niveau scholengemeenschap)
  • Aanvangsbegeleiding - begeleiding personeel

Contact

   Koestraat 24
   8940 Wervik
   +32 56 44 30 07
   info@scholenaandeleie.be