Geloven vanzelfsprekend

4 oktober 2017 - 19u30 - CC De Steiger

Kerk en geloof zitten in onrustig vaarwater. Aan de ene kant is er de leegloop van kerken, aan de andere kant is er de radicalisering. Hoe geloven christenen in de 21ste eeuw? Bisschop Lode Aerts en godgewijde Katherine Stubbe brengen elk hun geloofsverhaal. Voor beiden was 2016 een belangrijk jaar. Lode Aerts werd onze bisschop en mevr. Katherine Stubbe engageerde zich als godgewijde. Het is een voorrecht om hen beiden in ons midden te hebben op woensdag 4 oktober om 19.30 uur in CC De Steiger in Menen. Na de pauze beantwoorden ze onze vragen. Vrije ingang. 

De parochies van Menen. 

2948
 
Leerlingen
407
 
Leerkrachten
73
 
Studierichtingen
8
 
vestigingsplaatsen