Algemene info Theorie A3

Leeftijd     17 jaar

Hoe?        
Door zelfstudie: via een handboek, cd-rom, gespecialiseerde websites.
Via scholing: de rijschool verzorgt een cursus theorie

Scholing via de rijschool

De theoretische cursus wordt meestal in de vooravond gegeven. Tijdens de schoolvakanties wordt er soms na de middag een cursus gegeven.

Voordelen:

  • de kandidaten worden op een degelijke manier voorbereid op het theoretische examen
  • de lesgever is een gebrevetteerde rijschoolinstructeur. Die weet perfect wat de noden van een beginnende bestuurder zijn
  • er wordt meteen ook gewezen op het belang van de samenhang van theorie en praktijk
  • er wordt gebruik gemaakt van moderne audiovisuele middelen: overheadprojector – beamer – computer – didactische borden
  • de theoretische cursus wordt gevolgd door een proefexamen
  • op de rijschool staan computers ter beschikking waarop de kandidaten gratis kunnen oefenen
  • het ministerie waakt over de kwaliteit van de cursussen

Waar?

Het theoretische examen wordt afgelegd in het examencentrum in de buurt. U hoeft niet vooraf in te schrijven. Op dinsdagochtend worden enkele plaatsen voorzien voor kandidaten met leesvertraging. Een dergelijk examen moet vooraf besproken worden. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht op de rijschool.

Praktijk

De huidige wetgeving voorziet twee mogelijkheden.

  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider
  • Voorlopig rijbewijs met begeleider

600
 
Kandidaten/jaar
12
 
Personeelsleden
4
 
Opleidingen
92%
 
Slaagkansen