Rijbewijs C met vakbekwaamheid

Voorwaarden

 • leeftijd : 18 jaar
 • rijbewijs B
 • geneeskundige schifting

Theorie

Dit gedeelte bestaat uit drie proeven:

 • theoretische proeven: 2 x 50 meerkeuzevragen
  • eerste reeks: verkeersreglement
  • tweede reeks: vakbekwaamheid

U moet in beide proeven geslaagd zijn - wie in één onderdeel niet slaagt, moet bij het volgende examen enkel dat éne onderdeel overdoen.

 • casestudies: 8 x 5 meerkeuzevragen over een korte tekst - zelfde leerstof
 • mondelinge proef: 10 vragen - voorziene tijd 1u

De theoretische cursus is niet verplicht. Op de rijschool kunt 2 handboeken(verkeersreglement en vakbekwaamheid) aanschaffen.

De theoretische cursussen worden in Roeselare georganiseerd.

Rijbewijs C zonder vakbekwaamheid

 • Leeftijd: 18 jaar (C1) - 21 jaar (C)
 • 8 uur rijles
 • Rijbewijs B – geneeskundige schifting

Wie nog geen 21 is kan de scholing via de rijschool volgen. Bij het uitreiken van zijn definitieve rijbewijs krijgt hij/zij een rijbewijs C1. Dat houdt in dat hij niet mag rijden met voertuigen meer dan 7,5 ton MTM. Zodra die persoon 21 wordt kan hij/zij dat rijbewijs inruilen tegen een rijbewijs C.

Wel even opletten: wie op 21-jarige leeftijd het rijbewijs C1 niet omruilde naar een rijbewijs C mag geen voertuig besturen dat meer dan 7,5 ton MTM heeft.

Theorie

De theoretische cursus is niet verplicht. Op de rijschool kunt u een handboek en cd-rom aanschaffen.

De theoretische cursus wordt in Roeselare georganiseerd. Rijschool VTIR Roeselare-Kortrijk, Rijschool VTI Ieper en Rijschool VTI Sint-Lucas Menen hebben besloten de cursussen in Roeselare te laten doorgaan. Zo kunnen we een vlottere service garanderen.

De theoretische cursus omvat 7 u les.

Die gaan meestal door op de eerste zaterdag van de maand van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.

Wie van plan is deze cursus te volgen schrijft in bij de rijschool waar hij/zij de praktische opleiding volgt. Ht secretariaat zorgt voor de inschrijving in Roeselare, houdt u op de hoogte van de juiste datum en de plaats waar de cursist zich aanmeldt.

Het theoretisch examen gaat door op het examencentrum te Moorsele. Examengeld: € 15

Erg belangrijk: maak bij de inschrijving duidelijk dat u komt voor een "theoretisch examen voor rijbewijs C ZONDER vakbekwaamheid".

Een geslaagd examen voor rijbewijs C met vakbekwaamheid geldt niet voor een praktisch examen rijbewijs C zonder vakbekwaamheid.

Praktijk

De kandidaat moet voor zijn eerste praktijkles beschikken over een geneeskundige schifting(ofwel op rijbewijs B ofwel attest afgeleverd door speciale medische dienst – inlichtingen op de rijschool: 056/53 20 14)

Meestal wordt de praktijk gegeven in één week, waarna de kandidaat onmiddellijk naar het praktisch examen gaat.

Tijdig afspreken is hier noodzakelijk. Wie enkel op zaterdag wil rijden, moet langer wachten. Er is maar één zaterdag in de week. Wie op een werkvrije week mikt moet ook vroeg afspreken: in deze periode(b.v. bouwverlof) zijn de vrije plaatsen al snel ingevuld.

De scholing omvat 8 u rijles: bediening van het voertuig - aanleren van de manoevres op het terrein - ritten op de openbare weg

In de prijs is ook één begeleiding bij het praktisch examen inbegrepen.

Het examengeld(€ 45) op het examencentrum is niet in de prijs inbegrepen

Algemene info rijbewijs C

Rijbewijs C zonder of met vakbekwaamheid

Op dit ogenblik zijn er twee soorten rijbewijzen C: C zonder vakbekwaamheid en C met vakbekwaamheid.

Het is belangrijk dat u de keuze maakt voor de start van de opleiding. Overstappen van de ene naar de andere opleiding kan niet.

Om de keuze te vergemakkelijken overlopen we de huidige situatie:

Keuze

Wie voor een job als vrachtchauffeur kiest, heeft voortaan een rijbewijs C met vakbekwaamheid nodig

Er  zijn een aantal gevallen waarin de bestuurder van een voertuig met een tonnemaat van meer dan 3,5 ton MTM geen vakbekwaamheid nodig heeft.

Vakbekwaamheid is niet vereist voor het besturen van volgende voertuigen:

 1. voertuigen met toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/u.
 2. brandweervoertuigen
 3. testritten
 4. niet-commercieel goederenvervoer voor privédoeleinden(vb. vervoer van paarden - nooit voor derden)
 5. vervoer van materiaal; apparatuur en machines voor het eigen werk(vb metser - schrijnwerker) voorwaarde: dit vervoer mag niet de voornaamste activiteit van de bestuurder zijn

concreet: het is niet altijd zo duidelijk wie welk rijbewijs nodig heeft.

De rijschool geeft enkel advies, wie echt zeker wil zijn neemt best contact op met het Ministerie van Mobiliteit.

Toch zien we enkel tendensen.

* gemeente/groendienst/technische dienst: geen vakbekwaamheid: behalve als het duidelijk gaat om een persoon die enkel instaat voor vervoer

* garagisten/pechdienst/rit naar keuringsdienst: geen vakbekwaamheid behalve bij die personen die enkel dit als opdracht zouden hebben

Wie in Frankrijk rijdt wordt geacht code 95 te hebben. Bedrijven met handelsactiviteiten in Frankrijk houden daar best rekening mee. Normaal zouden de uitzonderingen internationaal moeten zijn. Alleen is de bewijskracht nogal dun en doet de Franse politie moeilijk: zij veronderstellen dat wie in het buitenland rijdt dat op professionele basis doet. Wie positieve of negatieve ervaringen heeft daarmee meldt dat best bij de rijschool. Zo kunnen we onze klanten beter informeren.

We veronderstellen in onze gedachtengang dat u de keuze gemaakt heeft tussen een rijbewijs C zonder of met vakbekwaamheid

600
 
Kandidaten/jaar
12
 
Personeelsleden
4
 
Opleidingen
92%
 
Slaagkansen