Algemene info rijbewijs B - Theorie

Leeftijd: 17 jaar

Hoe?

 • Door zelfstudie: via een handboek, cd-rom, gespecialiseerde websites: www.gratisrijbewijsonline.be
 • vanaf 17: Rijbewijs op School(gratis)
 • wie tweemaal niet slaagde voor zijn theoretische examen is verplicht een cursus theorie te volgen in een erkende rijschool

Scholing via de rijschool

Voor theoretische cursus graag tijdig inschrijven.

Voordelen:

 • de kandidaten worden op een degelijke manier voorbereid op het theoretische examen
 • de lesgever is een gebrevetteerde rijschoolinstructeur. Die weet perfect wat de noden van een beginnende bestuurder zijn
 • er wordt meteen ook gewezen op het belang van de samenhang van theorie en praktijk
 • er wordt gebruik gemaakt van moderne audiovisuele middelen: overheadprojector – beamer – computer – didactische borden

Waar?

Het theoretische examen wordt afgelegd in het examencentrum in de buurt. U hoeft niet vooraf in te schrijven. Op woensdagochtend is er een examensessie voorzien voor kandidaten met lees- en/of leerverrtraging(mits attest BLO of BuSO en ook na 5 mislukte beurten) Een dergelijk examen moet vooraf besproken worden. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de rijschool.

Algemene info rijbewijs B - Praktijk

De huidige wetgeving voorziet twee mogelijkheden.

 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider

Rijbewijs B - met begeleider

VOORLOPIG RIJBEWIJS MET BEGELEIDER

Voornaamste kenmerken:

 • 36 maand( = 3 jaar) geldig
 • altijd vergezeld van één of twee begeleider(s)( rijbewijs B ouder dan 8 jaar) vermeld op het voorlopige rijbewijs
 • geen andere personen toegelaten
 • minimum: stage: 9 maand

Voorbereiding

Scholing met vrije begeleiding kan zonder rijschool.

Wij geloven sterk in de goede wil van de begeleider, toch zijn er nogal wat praktische bezwaren

 • de begeleider is niet vertrouwd met de eisen op het examencentrum
 • onvoldoende kennis van de huidige wetgeving
 • verkeerde pedaalbediening
 • onvoldoende aandacht voor kijkgedrag
 • geen systematische analyse van stereotype verkeerssituaties
 • overdreven angst voor schade aan eigen voertuig
 • geen bescherming bij foute handelingen: geen dubbele bediening
 • slechte verstandhouding tussen begeleider en prille bestuurder: weinig of geen geduld - woedeuitbarstingen - vitterij
 • te weinig tijd: oefenperiode te vaak om allerlei redenen uitgesteld - gevolg: te weinig kilometer gereden om goed resultaat te hebben

Het is verstandig de jonge bestuurder een opleiding te geven via een rijschool (= professionele opleiding)

BASISPAKKET 6u: een goede aanzet

Het ministerie heeft een minimum programma vooropgesteld: dat omvat:

 • aanleren van de basisvaardigheden
 • aanleren van kijktechnieken en uitleg over de plaats van de weg
 • inoefenen van verkeersregels en -borden van doorgaand verkeer
 • inoefenen van het correct nemen van kruispunten, bochten en rotondes
 • leren voorsorteren

De begeleider mag de lessen bijwonen.

UITGEBREIDER PAKKET 10 u: meer zekerheid voor de begeleider(s)

De instructeur kan het geheel beter afwerken.

Na 10u kunnen we min of meer garanderen dat de kandidaat op een veilige en verstandige manier kan zich verder kan bekwamen met een niet-professionele begeleider.

In deze formule is ook tijd voor de verplichte manoeuvres op de weg bij het praktische examen.

Rijbewijs B - zonder begeleider

VOORLOPIG RIJBEWIJS ZONDER BEGELEIDER

(vanaf 18 jaar)

voornaamste kenmerken:

 • 18 maand( = 1 1/2 jaar) geldig
 • alleen mag
 • tweede persoon moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als de begeleider(8  jaar rijbewijs en geen veroordeling gedurende de laatste drie jaar)
 • geen derde persoon
 • minimum: stage: 9 maand

Uiteraard biedt deze formule de mogelijkheid om de kandidaat volledig voor te bereiden op 'zelfstandig rijden'.

In de tweede helft van de opleiding wordt speciale aandacht geschonken aan 'defensief rijden'.

Na 20u krijgt de kandidaat een attest van bekwaamheid als hij/zij voldoende vaardig is om zelfstandig zijn/haar op voldoende veilige wijze verder te zetten.

Met dit attest kan dan een voorlopig rijbewijs zonder begeleider afgehaald worden.

600
 
Kandidaten/jaar
12
 
Personeelsleden
4
 
Opleidingen
92%
 
Slaagkansen